streda 29. februára 2012

Tepelné čerpadlo –využitie alternatívnej energie na kúrenieV závere 20. storočia a prvé roky 21. storočia sa v celom svete venuje mimoriadna pozornosť otázke ochrany prírodných zdrojov. Ľudia si stále viac uvedomujú ich obmedzené zdroje. Obrovský nárast cien ropy, plynu a uhlia sa stal impulzom hľadania alternatívnych zdrojov energie využívaných pre vykurovanie a prípravu teplej vody.

Tohtoročné kruté arktické mrazy a zima vo viacerých štátoch Európy, klimatické zmeny na planéte a k tomu občasné problémy s dodávkami plynu sú jasným odkazom, že problém vykurovania sa stáva naliehavejším každým dňom. Práve tieto problémy by mali byť dôvodom, aby sa nielen súčasní majitelia domov, ale aj tí, ktorí si plánujú dom postaviť zamysleli nad tým, ktorý systém kúrenia bude  pre nich znamenať najlepší prínos nielen z pohľadu súčasnosti, ale hlavne pre budúcnosť.

Je prirodzené, že majiteľ každého domu / budovy má svoje vlastné špecifické požiadavky na kúrenie a predstavu o jeho efektívnosti. Definitívne rozhodnutie pre konkrétnu alternatívu nie je jednoduché. Úplne iné nároky na kúrenie sú v prípade obytného domu, administratívnej budovy, skladu, či pivničných priestorov. Napriek tomu sú parametre, ktoré sú všeobecne rešpektované a požadované.

Moderný vykurovací systém by mal spĺňať vysoké požiadavky bezpečnosti a životného prostredia. Zároveň, má mať jednoduchú obsluhu. Nakoľko sme svedkami neustáleho rastu cien elektriny, plynu, uhlia a nafty, do popredia pozornosti sa stále viac posúva otázka účinnosti a hospodárnosti vykurovacích systémov. Každý vykurovací systém má v tomto smere výhody a nevýhody.

Rozhodne, nápad vyrobiť a použiť tepelné čerpadlo pre účely kúrenia je unikátny, nakoľko veľmi dobre rieši základnú požiadavku na vykurovací systém, t.j. zabezpečenie príjemnej teploty v budove počas celého roku. Tým sa rozumie nielen režim vykurovania počas chladných dní, ale aj klimatizácie miestnosti v horúcom období.